MÜKKAM Hakkında

       Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi (MÜKKAM) ; kanser ve kök hücre ile ilgili temel ve uygulamalı        alanlarda çalışan bilim insanlarına, öğrencilere, Tıp doktorlarınahizmet etmek amacıyla 2014 yılında Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü’nde kurulmuştur. Halkımızın bu konularda eğitimine katkıda bulunmayı, ulusal ve uluslararası çalışmalar üreterek pratikte uygulanabilecek bilimsel veriler  elde etmeyi amaçlayan multidisipliner bir merkezdir. Kanser ve kök hücre biyolojisi, genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve biyoinformatik alanlarında süreç, teknik veya ürünlere yönelik taleplerin karşılandığı bir araştırma merkezi olmayı hedeflemiştir.

       MİSYON

      Merkezimiz;

  • Türkiye’de, kanserli hücre ve kök hücre alanlarında interdisipliner çalışmalar üreterek uluslarası düzeyde bilimsel veriler elde eden bir bilimsel çalışma ortamı,
  • Ulusal ve uluslarası düzeylerde tıp doktorlarına, bilim insanlarına, doktora-yüksek lisans-lisans düzeyindeki öğrencilere hizmet eden bir merkez,
  • Uluslararası bilimsel işbirliklerine aracılık eden bir birim,
  • Biyoteknolojiye yönelik ürün üretmeye odaklı projelerde yer alan bir laboratuvar,
  • Farklı kanser türlerinin,  hastalıkların tanısında ve tedavisinde kullanılabilecek veri ve ürün üretmeyi, yenilikçi yöntemler ortaya çıkarabilmeyi hedefleyen disiplinlerarası çalışmalar yapan bir ekip olmayı amaçlamıştır.

VİZYON

  • Kanser ve kök hücre çalışmaları ile hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesinde önemli bilimsel veriler elde edilmesi ve bu verilerin pratikte uygulanabilir ve yenilikçi sonuçlara ulaşması hedeflenmektedir.
  • Eğitim-öğretim programları ile; kanserli hücre ve kök hücre kültürü, hücrelerin farklılaştırılması, bu alanlarda geliştirilen son yöntemler, hücre özelliklerini inceleme amaçlı son teknolojiler konularında lisans, yüksek lisans, doktora, uzman ya da akademisyenlerin bilgilendirildiği uluslararsı bir merkez olması amaçlanmaktadır.