Kurumsal Yapı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
KANSER VE KÖK HÜCRE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ
PROF.DR. RANAN GÜLHAN AKTAŞ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra; yurt içinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı üniversitelerde çalışan Dr. Aktaş;  Zeynep Kamil Hastanesi Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezi Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarlarının direktörlüğü ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu öğretim üyeliğinin ardından Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrosuna katılmıştır. Çalışmaları;  hücrelerin ve dokuların ışık ve elektron mikroskopik düzeylerde farklı teknikler kullanılarak incelenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmaları ile yurt içinde ve yurt dışında ödüllere sahip olan Dr. Aktaş; karaciğer kanser hücrelerinin farklılaşması ve kanser kök hücreleri üzerine olan uluslararası araştırmalarını devam ettirmektedir.  
Amerikan Hücre Biyolojisi Derneği (ASCB) Uluslararası İlişkiler Komitesi (IAC) üyesi olan Dr. Aktaş; Türkiye ile uluslararası organizasyonlar ve işbirlikleri kurulması için çalışmalarına devam etmekte, çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonun gerçekleştirilmesinde aktif olarak görev almaktadır.

DANIŞMA KURULU:

PROF.DR. ALP CAN

Ankara Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı,

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi

Ankara, Türkiye

*Başta göbek kordonu olmak üzere, farklı mezenkimal kök hücreler üzerine çalışmaları olan Dr. Can; ulusal kök hücre politikalarının geliştirilmesinde aktif rol oynamaktadır.  "Kök Hücre" kitabının yazarı ve "Kök Hücre Bülteni" nin editörüdür. (www.kokhucrebulteni.com, www.alpcan.com).

PROF.DR.ERDAL KARAÖZ

Kocaeli Üniversitesi

Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı,

Kocaeli, Türkiye

*Kök hücre çalışmaları alanında Türkiye'nin en eski ve en aktif merkezlerinden biri olan KÖGEM'in kurucusudur. 8 yıl bu kurumun  direktörlüğünü yaptıktan sonra, LİV Hastanesi Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Araştırma ve Tedavi Merkezi'nin Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır.

 

DOÇ. DR. KÜRŞAD TÜRKŞEN

Ottawa Üniversitesi Öğretim Üyesi

Kanada

“Stem Cells and Reviews” Editörü

“Stem, Cell Biology and Regenerative Medicine Book Series” Editörü

*Kök Hücreler ile ilgili çok sayıdaki uluslararası saygın derginin editörüdür ya da editoryal  kurullarında yer almaktadır. 

 

PROF. DR. ENGİN ULUKAYA

Uludağ Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Bursa

Moleküler Kanser Araştırma Derneği Başkanı

European Association for Cancer Research (EACR)  Konsey Üyesi

 

Moleküler kanser araştırmaları konusunda Türkiye'nin en başarılı isimlerinden birisidir. 

 

YÖNETİM KURULU:

 

PROF. DR. CAN SOLAKOĞLU

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

 

Tıp Fakültesi dekanı Dr. Can Solakoğlu'nun girişimleri ile MÜKKAM kurulmuştur. Dr. Solakoğlu'nun kırık iyileşmesi ve kemik tümörleri üzerine çalışmaları bulunmaktadır. 

 

PROF. DR. RANAN GÜLHAN AKTAŞ

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

*Kanserli hücrenin farklılaşması, kanser kök hücreleri ve embriyonik kök hücre işaretleyicileri üzerinde çalışmaktadır. 

 

PROF. DR. ORHAN TÜRKEN

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Onkoloji Anabilim Dalı

*Farklı kanser türleri üzerine çalışmaları mevcuttur.

 

DOÇ. DR. ALPAY ORKİ

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Cerrahisi

*Akciğer kanserleri ilgi alanıdır.

DOÇ. DR. ŞEVKİ ŞAHİN

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı  

*Alzheimer Hastalığı ve Demans üzerine çalışmalarını yürütmektedir.                                               

 

 

YÜRÜTME KURULU:

 

PROF. DR.RANAN GÜLHAN AKTAŞ

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  

*Kanserli hücrenin farklılaşması, kanser kök hücreleri ve embriyonik kök hücre işaretleyicileri üzerinde çalışmaktadır.                             

 

 

PROF. DR. MEHMET CINCIK

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

*Embriyonal kök hücreler ilgi alanıdır.

 

                                                  

 

YRD. DOÇ. DR. PINAR BUKET DEMİREL

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Moleküler Biyoloji  ve Genetik Anabilm Dalı

*Hücre bölünmesi, kinetokor proteinleri ve kinetokor-mikrotübül ilişkisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

YRD. DOÇ. DR. NESRİN ÖZCANLI

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyokimya Anabilim Dalı

*Hücresel düzeyde ve dokularda farklı koşullarda ortaya çıkan enzimatik değişimler ilgi alanıdır.

DR. MUSTAFA ERİNÇ SİTAR

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyokimya Anabilim Dalı

*Yaşlanma,diyabet,deneysel hayvan modelleri, in vitro tanı belirteçleri ilgi alanıdır.