Eğitim Programlarımız

MÜKKAM’da;

  1. Ulusal ve uluslarası düzeylerde tıp doktorlarına, bilim insanlarına, doktora-yüksek lisan-lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik eğitim-öğretim programları düzenlenmektedir.
  2. Tez çalışmalarına destek olacak teknik ve bilimsel olanaklar sunulmaktadır.
  3. Kök Hücre Yüksek Lisans Programı açılması için çalışmalar devam etmektedir.
  4. Tıp fakültesi öğrencilerinin seçmeli derslerinin bir kısmı MÜKKAM laboratuvarlarında yürütülmektedir. 
  5. Erasmus değişim programı ile öğrenci ve öğretim üyesi misafir edilecektir.