Araştırmalarımız

 • Karaciğer Kanser Kök Hücrelerinin HepG2 Hücreleri Arasından İzole Edilerek Farklılaşma  Potansiyelleri, Morfolojik ve Fonksiyonel Özellikleri Açısından Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi (Türk Karaciğer Vakfı tarafından desteklenmektedir)
 • Farklılaşma Sürecine Giren Hepatosellüler Karsinoma Hücrelerinde Ortaya Çıkan  Morfolojik ve Fonksiyonel Değişiklikler: Bir Kanser Hücresi Yeniden Normal Bir Hücreye Dönüşebilir mi? (Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından desteklenmektedir)
 • Farklı Kanser Hücre Dizilierinde Kanser Kök Hücrelerinin Gösterilmesi
 • Akciğer Kanserlerinin Işık ve Elektron Mikroskopik Düzeyde Görüntülenmesi
 • Prostat Kanser Hücre Dizisi olan PC3 hücrelerinin Farklı Kültür Ortamlarındaki Morfolojik Özelliklerinin Konfokal Mikroskopik Düzeyde İncelenmesi
 • Kromozom Anomalilerinde İğ İpliği Kontrol Noktası: Saccharomyces Cerevisiae Modelinde Slx5'in Kemoterapötik Hedef Olarak Değerlendirilmesi (Tubitak tarafından desteklenmektedir)

 • Mmtv-Tgf-Alfa Farelerinde Meme Tümörü Gelişiminin Aralıklı Kalori Kısıtlaması Ile Önlenmesinde Adipokinlerin Epigenetik Modifikasyonunun Ve Microrna'Ların Rollerinin Belirlenmesi (Tubitak tarafından desteklenmektedir)

 • Farklılaşma Sürecine Giren Karaciğer Kanser Hücrelerinin Kanserojen Özellikleri ile Morfolojik, Fonksiyonel, Genetik Değişimlerinin ve Kanser Kök Hücre Belirteçlerinin Mevcudiyetinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi : Karaciğer Kanseri Prognozunu Belirleyen Yeni Bir Data Analiz Sistemi Oluşturulabilir mi? (TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Projele Destek Programı(1003) ), 2017-

 • Düşük Doz Dimetil Sülfoksitin Karaciğer Kanser Hücrelerine Biyokimyasal Etkleri (TÜBİTAK Öğrenci Projesi), 2017-

 • Karaciğer Kanser Hücrelerinin Hipotermik Koşullara Cevabının Zamana Bağlı Değişimi (TÜBİTAK Öğrenci Projesi), 2017-

 • Kültür Sürecine Bağlı Olarak Hepatosellüler Karsinoma Hücrelerinde Ortaya Çıkan Biyokimyasal ve Morfolojik Değişimler (TÜBİTAK Öğrenci Projesi,) 2017-